שיר תודה

הגיע הזמן לעזוב את הכל. הגיע הזמן להנות בגדול. ולשמוח עם כל הנשמה, תודה! הגיע הזמן  לבטל את האשמה, לרקוד ולשמוח עם כל הנשמה, ולשים את הכל מאחור, תודה!  נשיר ונרקוד ונשמח עם כל הנשמה.